head1

Hegyvidéki Önkormányzat

Pedagógiai program
Pedagógiai program

A Táltos Óvoda pedagógiai programja nevelés- és gyermekközpontú, a tevékenységeken keresztül, a tevékenységek által a nevelést tekinti alapvető feladatának. A tevékenység-központú óvodai nevelés célja a 3-7 éves korú gyerekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése: tejes gyermeki személyiség felkészítése, az életre való felkészítés. A Táltos programban e célkitűzések mellett hangsúlyosan jelenik meg az egészséges életmódra nevelés, mert azt valljuk, hogy az egészséges életvitel erőteljes hatással van a szellemi fejlődésre is.

A Táltos Óvodában az egészséges életmódra neveléshez korszerű feltételek biztosítottak.

A mindennapos testnevelés során a preventív jellegű tartásjavító feladatsorok gyakorlása a gyermekek egészséges fejlesztését szolgálja.

Ortopéd szakorvos által kiszűrt nagycsoportos gyermekek egészségi állapotának javítása érdekében gyógytestnevelés foglalkozásokon vehetnek részt.

FH. Gasztro Kft. által üzemeltetett konyhával együttműködve a táplálékallergiás gyermekek étkezését egyénre szabott étrenddel biztosítjuk gasztroenterológiai szakvélemény alapján.

Mindkét óvodai épületben kialakított só szobát használjuk a légúti fertőzéses megbetegedések megelőzésére. A csoportok a napirendbe építve használják ki a parajdi száraz só ionok légutak mélyére lejutó tisztító, fertőtlenítő hatását.

Komplex foglalkozások

A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, egymással szoros kölcsönhatásban valósul meg, a többoldalú tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével.

Az évszaknak megfelelő napirendekkel a gyermekek számára nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezetet teremtünk, amelyben a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék kapja.

A komplex foglalkozások nagyobb hányada a szabadban szerveződik, ezért rugalmasan épül be a napirendbe évszaknak- korcsoportnak megfelelően.

A természetes mozgások erősítése az udvari élet alatt testnevelési játékok szervezésével valósul meg az óvoda kertjének maximális kihasználásával.

Komplex foglalkozások tervezése a nevelőtestület által kidolgozott keretterv alapján történik. Több éves szakmai munkaközösségi munka eredménye az óvodai életet felölelő heti bontásban kidolgozott szakmai terv, amely segíti az egységes követelmények megvalósulását.

A gyermekek napirendjét úgy állítjuk össze, hogy számukra nyugalmat, biztonságot adjunk. Komplex foglalkozásokon szeretnénk minél több ismerethez juttatni őket, de szem előtt tartjuk, hogy számukra legfontosabb a játék. Egyéni tulajdonságaikat maximálisan figyelembe vesszük, ha szükséges fejlesztő foglalkozásokon segítünk a felzárkózásban (egyéni fejlesztés). A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik hetente két alkalommal itt az óvodában: felmérés alapján szűri ki a rászoruló gyermekeket.

Hivatalos dokumentumok:
Intézményi értékelés 2013.
Alapító okirat 2013.
Táltos pedagógiai program és eszköznorma 2013.